1. Home >
 2. Catalogus >
 3. Natuuroliën >
 4. Oliën met solventen voor BINNENshuis >
 5. Olie-was 2055
06-01-22

Olie-was 2055

Oliën met solventen voor BINNENshuis

Olie-was 2055

Prijs : 45.00 €
Olie-was 2055

Productfoto's

 • olie-was-2055-59_76eebeff.jpg
 • olie-was-2055-59_87c19349.jpg
 • olie-was-2055-59_20e22ed0.jpg
 

Andere producten

Harde Wasolie is een hoogwaardige verkoking uit natuurlijke oliën en harsen. Het verlevendigt de natuurlijke structuur van de ondergrond en zorgt voor een filmvormend, openporig, zijdeglanzend, slijtvast, vuil- en waterafstotend oppervlak. Voldoet aan de norm EN 71, deel 3 (veiligheid van kinderspeelgoed) en aan DIN 53160 (bestandheid tegen zweet en speeksel). Voor een efficiënte, tijdbesparende oppervlaktebehandeling van alle absorberende hout- en kurkvloeren, vezelplaten zoals Sterling OSB-platen, enz. en voor meubels en binnenschrijnwerk. Harde Wasolie wordt als grondlaag en als eindlaag gebruikt. Niet geschikt voor voortdurende blootstelling aan vocht.

Het is de ideale eindbehandeling voor BIOFA Kleuroliën.

De olie is getest volgens de Zwitserse bfu/EMPA-criteria voor glijdingsstabiliteit/slipweerstand en heeft de volgende GS-waarden: Glad rubber: GS 2; Fijn geribbeld rubber: GS 3; Grof geribbelde kunststof: GS 3; Glad leer: GS 1.

Harde Wasolie 2055 voldoet aan de eisen van de parketnorm DIN EN 14342.

DIBt-goedkeuringsnummer: Z-157.10-104  

Toepassing:

1. Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet droog (max. 12% houtvochtigheid) en zuiver zijn, eventueel met BIOFA Verdunner 0500 reinigen. Eindschuren van vloeroppervlakken met korrel 120-150 of schuurrooster, meubels en binnenschrijnwerk met korrel 180-240. Geschikte kunststofpads kunnen ook worden gebruikt. 

2. Grondlaag

BIOFA Harde Wasolie goed oproeren. Op vloeren dun en gelijkmatig aanbrengen met een kortharige veloursrol. Op meubels en binnenschrijnwerk met een borstel, rol of spuitapparaat aanbrengen. Bij sterk absorberende of grofporige ondergronden zoals kurk, beukenhout, elzenhout enz. de olie bij de eerste toepassing royaal aanbrengen en gelijkmatig verdelen. Als alternatief kan ook eerst een laag BIOFA Universele Harde Grondlaag 3755 Oplosmiddelvrij worden aangebracht om tot een betere werking in de diepte en vermindering van oplosmiddelen te komen. 

3. Tussen- en eindlaag

Na 16-24 uur vloeren tussentijds schuren met schuurrooster 150-180, meubels en binnenschrijnwerk met korrel 240, en na grondig ontstoffen een tweede laag aanbrengen. Bij sterk absorberende ondergronden zoals kurkparket enz. kan nog een laag Harde Wasolie noodzakelijk zijn.

Als eindbehandeling voor BIOFA Kleurolie wordt 1 laag Harde Wasolie als afwerking aangebracht, waarbij de Harde Wasolie wordt getint tot maximaal 10% van de kleurolie waarmee de vloer werd geverfd. Bij extreem absorberende ondergronden kan een 2e laag noodzakelijk zijn.

Belangrijk: Verpakkingen uit verschillende partijen mengen vóór het aanbrengen! Voorafgaande testen uitvoeren! Bij de toepassing en het drogen van de producten moet voor een optimale circulatie van verse lucht worden gezorgd! Als niet aan deze eis wordt voldaan, moet een langdurige geur worden verwacht. Niet onder 12 °C aanbrengen. 

Spuitgegevens

Bekerpistool voor perslucht: Spuitkop: 1-1,5 mm, spuitdruk: 2-3 bar.

Airless: Spuitkop: 0,23-0,28 mm, spuitdruk 4 bar, materiaaldruk 80 bar.

Deze gegevens zijn gemiddelde waarden. Gelieve ze aan te passen aan de eigen spuitsystemen. 

4. Reiniging van het materiaal

Onmiddellijk na gebruik reinigen met BIOFA Verdunner 0500. 

5. Reiniging en onderhoud van de oppervlakken

Met een zachte, droge doek. Bij vochtig reinigen een pH-neutraal, mild reinigingsmiddel gebruiken in lauw water.

Wij bevelen NACASA Universele Reiniger 4010 (BIOFA-dealer) aan. Voor vloeroppervlakken de speciale onderhoudsinstructies raadplegen!

Droogtijd

Stofdroog na 6-12 uur, schuur- en overlakbaar na 16-24 uur. Vloeren zijn na 3 dagen voorzichtig en na 7-10 dagen volledig belastbaar (20 °C / 50-55% relatieve luchtvochtigheid). Warmte en een goede luchtcirculatie versnellen het drogen. Bij lage temperaturen, hoge lucht- en ondergrondvochtigheid evenals looizuurhoudend hout, tropisch hout en kurk kan het drogen langer duren.

Verpakking

kleurloos:

 • 1L (12-16m²) : 45.00€
 • 2.5L ( 30-50m²) : 101.60€
 • 10L : 383.10€

aangekleurd : 

 • 1L : 51.80€
 • 2.5L : 116.85€

Samenstelling

Aromaatvrije, sterk gezuiverde terpentijn, verkoking van ricinusolie en colofoniumhars, verkoking van saffloerolie en colofoniumhars, matteermiddel, zwellende klei, microkristallijne was, zinkoxide, zwellende klei, bevochtigingsmiddel, ontschuimer, kobaltpolymeerdroger, calcium- en mangaandroger, antioxidant.

Verbruik/rendement

Volgens de bouwkundige goedkeuring (DIBt) wordt/worden na de laag Universele Harde Grondlaag 3755 Oplosmiddelvrij of Kleurolie 2110-11 een laag Harde Wasolie 2055 van 25 g/m² of 28 ml/m² of 2 lagen Harde Wasolie 2055 van 25 g/m²  aangebracht   

Indien alleen Harde Wasolie 2055 wordt gebruikt, gelden de volgende toepassingshoeveelheden en rendementen:

1. laag elk 6080 ml/m² of 12-16 m²/l.

2e en 3e laag elk 45-60 ml/m² of 16-20 m²/l.

Het verbruik en het rendement hangen sterk af van het absorptievermogen en de toestand van de ondergrond. 

Bewaring

Koel, droog en goed afgesloten bewaren. Bij velvorming het vel verwijderen en de olie eventueel zeven!

Verpakking

1 l / 2,5 l / 10 l blik

Gevaarsinstructies

Schadelijk voor in het water levende organismen met langetermijneffecten.

Veiligheidsinstructies

Met het product doordrenkte werkmaterialen en kleding hermetisch afgesloten in een blik bewaren of nat maken en uitgevouwen laten drogen op een niet-brandbare ondergrond – (risico van zelfontbranding!) Het product op zich is niet zelfontbrandend. Buiten het bereik van kinderen houden. Vóór gebruik het etiket lezen. Bij een onwel gevoel onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts bellen. Indien medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket bij de hand houden.  Niet in de ogen, op de huid of op de kleding laten komen. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Uitsluitend in de open lucht of in goed verluchte ruimtes gebruiken. Bij spuiten voor een adequate afzuiging en ademhalingsbescherming zorgen. Bij verwarmen of vernevelen kunnen explosieve damp-luchtmengsels ontstaan! Tijdens het aanbrengen voor voldoende huidbescherming zorgen. Bij schuren een fijnstofmasker dragen! Vrijkomen in het milieu moet vermeden worden. Niet in waterlopen of de riolering laten komen. Een typische geur van de natuurlijke grondstoffen is mogelijk!

Het veiligheidsinformatieblad is verkrijgbaar op aanvraag.

Recyclage

Vloeibare productresten en verpakkingen die niet geleegd en gereinigd zijn, moeten worden ingeleverd op het inzamelpunt voor gebruikte verven/lakken of in overeenstemming met de lokale/nationale wettelijke voorschriften worden afgevoerd. Kleine resthoeveelheden en doordrenkte werkmaterialen kunnen na het drogen met het huishoudelijk afval worden afgevoerd.

Alleen volledig geleegde en gereinigde verpakkingen mogen worden gerecycleerd.

 

AVV-afvalcode volgens de Europese Afvalstoffenlijst: 08 01 11*

 

VOC-aanduiding conform de Decopaint-richtlijn en ChemVOCFarbV:

EU-grenswaarde (cat. A/i): 500 g/l (2010)

2055 bevat max. 450 g/l VOC.

 

GISCODE:  Ö 60+

 

Zie het nieuws als RSS Nieuws Biofa

Index van oorsprong

Index van oorsprong

  De index van oorsprong voor natuurverven is
 
Zie berichten
 
Close