1. Home >
  2. Catalogus >
  3. Natuuroliën >
  4. Oliën met solventen voor BINNENshuis >
  5. Witte pasta 2058 150ml
03-01-23

Witte pasta 2058 150ml

Oliën met solventen voor BINNENshuis

Witte pasta 2058 150ml

Prijs : 9.50 €
Witte pasta 2058 150ml

Productfoto's

 

Andere producten

De Witte pasta is een kleurconsentaat dat toelaat de BIOFA-oliën op te helderen: de Kleurloze Grondlaag BIOFA 3754, alsook de Universele Olie BIOFA 2044, de Olie-was BIOFA 2055, de Meubelolie BIOFA 2049 en de Parketolie BIOFA 2059.

Loof- en naaldhout behouden hun helder karakter.

Het vertraagt het natuurlijk verdonkeren van het hout. 

Toepassing

De Witte pasta goed oproeren; voeg tot 10% pasta toe aan de respectievelijke olie.
Tijdens het gebruik de olie regelmatig omroeren.
Zie desbetreffende fiche voor de toepassing van de olie.
Bij het gebruik van een aangekleurde olie is het sterk aangeraden om er met een witte viltschijf over te gaan.
Een voorafgaandelijke test is aangewezen.
Het oppervlak dient zorgvuldig geschuurd te worden, alle schuurfouten worden zichtbaar bij het aanbrengen van de olie!

Belangrijk: tijdens het toepassen en het drogen, de lokalen goed verluchten en ventileren.
Niet gebruiken bij temperaturen <16°c. --16="" c="" --="">

Schoonmaak van het materiaal

Met Verdunner BIOFA 0500 onmiddellijk na gebruik.

Verpakking 

150ml : 9.50€

Samenstelling

Titaandioxide, alifatische koolwaterstoffen, aluminiumsilicaat, barnsteenzuur, montmorillo-niet. 

Bewaring

Droog en koel bewaren. Sluit de verpakking hermetisch. 

Veiligheidsvoorschriften

Product is brandbaar.
Herhaaldelijk contact kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Dampen en spuitnevel niet inademen.
Contact met de huid vermijden. 
Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten. 
De huid afdoende beschermen. 

Recyclage

Resten niet in de riolering lozen. Opgedroogde resten kunnen gerecycleerd worden samen met het huisvuil.Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

 

Recyclage: vloeibaar afval EAK 08 01 11

 

BIOFA 2058 witte pasta

 

Zie het nieuws als RSS Nieuws Biofa

Index van oorsprong

Index van oorsprong

  De index van oorsprong voor natuurverven is
 
Zie berichten
 
Close