1. Home >
  2. Catalogus >
  3. Natuuroliën >
  4. Oliën met solventen voor BINNENshuis >
  5. Universele harde olie 2044
06-01-22

Universele harde olie 2044

Hoogwaardige verkoking van natuurharsolie op basis van natuurlijke grondstoffen. Verlevendigt de natuurlijke structuur en zorgt met zijn dunne oppervlaktefilm voor een openporig, gesatineerd, slijtvast, vuil- en waterafstotend oppervlak dat grotendeels vrij is van vergeling. Voldoet aan de norm EN 71, deel 3 (veiligheid van kinderspeelgoed) en aan DIN 53160 (bestandheid tegen zweet en speeksel). De Universele Harde Olie is geschikt voor absorberende oppervlakken binnenshuis zoals hout-, kurk- en linoleumvloeren, trappen, houten meubels, Sterling OSB-platen en binnenschrijnwerk. Niet geschikt voor voortdurende blootstelling aan vocht!

Opgelet: Bij gebruik voor binnenoppervlakken van meubels bestaat het risico van geurvorming!

Universele Harde Olie 2044 is getest volgens de Zwitserse bfu/EMPA-criteria voor glijdingsstabiliteit/slipweerstand en heeft de volgende GS-waarden: Glad rubber: GS 2; Fijn geribbeld rubber: GS 3; Grof geribbelde kunststof: GS 2; Glad leer: GS 1.

Universele Harde Olie voldoet aan de eisen van de parketnorm DIN EN 14342.

DIBt-goedkeuringsnummer: Z-157.10-104.

Toepassing

1. Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet droog (max. 12 % houtvochtigheid), absorberend, vuil- en vetvrij zijn, eventueel met BIOFA Verdunner 0500 reinigen. Oude lagen verwijderen. Eindschuren op meubeloppervlakken met korrel 240, op vloeren met korrel 120.

2. Grondlaag

Universele Harde Olie goed oproeren en dun en gelijkmatig aanbrengen met een borstel, rol, spuit, wals of veger. Op vloeren best met een kortharige veloursrol werken. Op sterk absorberende ondergronden of ondergronden waarvan de kleur verlevendigd moet worden, eerst een laag BIOFA Universele Harde Grondlaag 3755 Oplosmiddelvrij aanbrengen.

Op vloeren wordt een laag Universele Harde Grondlaag 3755 Oplosmiddelvrij aanbevolen om de hoeveelheid oplosmiddel te verminderen.

3. Tussen- en eindlaag

Na het aanbrengen van de eerste harde grondlaag of laag harde olie wordt een tussentijdse schuurbewerking uitgevoerd (vloeren met schuurrooster 150-180, meubels en binnenschrijnwerk met korrel 240). Hout- en kurkvloeren worden minstens 2 keer behandeld met BIOFA Harde Olie. Als BIOFA Harde Olie alleen wordt gebruikt, worden 2 tot 3 dunne lagen aangebracht, afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond. De eerste laag kan ook worden ingepad. Indien nodig moet een passende tussentijdse schuurbewerking worden uitgevoerd. Bij oneffen oppervlakken, sterk absorberende en sterk belaste ondergronden kan nog een laag harde olie noodzakelijk zijn. Alleen bij toereikende filmvorming en -sterkte is het oppervlak volledig belastbaar.

Op ongecoate linoleumvloeren wordt Universele Harde Olie 1 tot 2 keer dun aangebracht.

Belangrijk: Verpakkingen uit verschillende partijen mengen vóór het aanbrengen! Een voorafgaande test uitvoeren! Bij de toepassing en het drogen van de producten moet voor een optimale circulatie van verse lucht worden gezorgd! Als niet aan deze eis wordt voldaan, moet een langdurige geur worden verwacht. Niet onder 12 °C aanbrengen!

Spuitgegevens

Spuitmethode:

Bekerpistool met perslucht: 1 - 1,5 mm spuitkop, 2 - 2,5 bar spuitdruk.

Airless: 0,23 - 0,28 mm spuitkop, 4 bar spuitdruk, 80 bar materiaaldruk.

4. Reiniging van het materiaal

Onmiddellijk na gebruik reinigen met BIOFA Verdunner 0500.

5. Reiniging en onderhoud van de oppervlakken

Droog reinigen met een zachte borstel, doek, mop of stofzuiger. Bij vochtig reinigen een pH-neutraal, mild reinigingsmiddel gebruiken in lauw water. Wij bevelen NACASA Universele Reiniger 4010 (BIOFA-dealer) aan. Voor vloeroppervlakken de speciale onderhoudsinstructies raadplegen!

Droogtijd

BIOFA Universele Harde Olie is stofdroog na 6-12 uur en schuur- en overschilderbaar na 16-24 uur.

Vloeren zijn na 3 dagen voorzichtig en na 7-10 dagen volledig belastbaar

(20 °C / 50-55 % relatieve luchtvochtigheid).

Warmte en een goede luchtcirculatie versnellen het drogen. Langere droogtijden zijn mogelijk bij lage temperaturen, een hoge lucht- of ondergrondvochtigheid, looizuurhoudend hout, tropisch hout en kurk.

Verpakking

kleurloos: 

  • 375ml (5-9m²) : 14.15€
  • 1L (12-16m²) : 36.75€
  • 2.5L (30-54m²) : 81.70€
  • 10L (120-220m²) : 293.75€

aangekleurd:

  • 1L : 41.25€
  • 2.5L : 93.95€

Samenstelling

Aromaatvrije, sterk gezuiverde terpentijn, verkoking van ricinusolie en colofoniumhars, oplossing van colofoniumhars, saffloerolie, matteermiddel, microkristallinne was, zinkoxide, zwellende klei, bevochtigingsmiddel, ontschuimer, kobaltpolymeerdroger, calcium- en mangaandroger, antioxidant.

Verbruik/rendement

Volgens de bouwkundige goedkeuring (DIBt-Duits Bouwtechnisch Instituut) worden na de Universele Harde Grondlaag 3755 Oplosmiddelvrij twee lagen Universele Harde Olie 2044 van elk 25 g/m² of 28 ml/m² aangebracht.   

Indien alleen Universele Harde Olie 2044 wordt gebruikt, gelden de volgende toepassingshoeveelheden en rendementen:

1e laag elk 6080 ml/m² of 12-16 m²/l.

2e en 3e laag elk 45-60 ml/m² of 16-22 m²/l.

Bij sterk absorberende ondergronden en een hoge oppervlaktebelasting kan nog een laag noodzakelijk zijn.Het verbruik en het rendement hangen sterk af van het absorptievermogen en de toestand van de ondergrond.

Bewaring

Koel, droog en goed afgesloten bewaren. Bij velvorming het vel verwijderen en de olie eventueel zeven!

Verpakking

0,375 l / 1 l / 2,5 l / 10 l / 30 l metalen blik

 

Gevaarsinstructies

Schadelijk voor in het water levende organismen met langetermijneffecten.

Veiligheidsintructies

Met het product doordrenkte werkmaterialen en kleding hermetisch afgesloten in een blik bewaren of nat maken en uitgevouwen laten drogen op een niet-brandbare ondergrond – (risico van zelfontbranding!) Het product op zich is niet zelfontbrandend. Buiten het bereik van kinderen houden. Vóór gebruik het etiket lezen. Bij een onwel gevoel onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts bellen. Indien medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket bij de hand houden.  Niet in de ogen, op de huid of op de kleding laten komen. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Uitsluitend in de open lucht of in goed verluchte ruimtes gebruiken. Bij spuiten voor een adequate afzuiging en ademhalingsbescherming zorgen. Bij verwarmen of vernevelen kunnen explosieve damp-luchtmengsels ontstaan! Tijdens het aanbrengen voor voldoende huidbescherming zorgen. Bij schuren een fijnstofmasker dragen! Vrijkomen in het milieu moet vermeden worden. Niet in waterlopen of de riolering laten komen. Een typische geur van de natuurlijke grondstoffen is mogelijk!

Het veiligheidsinformatieblad is verkrijgbaar op aanvraag.

Recyclage

Vloeibare productresten en verpakkingen die niet geleegd en gereinigd zijn, moeten worden ingeleverd op het inzamelpunt voor gebruikte verven/lakken of in overeenstemming met de lokale/nationale wettelijke voorschriften worden afgevoerd. Kleine resthoeveelheden en doordrenkte werkmaterialen kunnen na het drogen met het huishoudelijk afval worden afgevoerd.

Alleen volledig geleegde en gereinigde verpakkingen mogen worden gerecycleerd.

 

AVV-afvalcode volgens de Europese Afvalstoffenlijst: 08 01 11*

 

 

VOC-aanduiding conform de Decopaint-richtlijn en ChemVOCFarbV:

EU-grenswaarde (cat. A/i): 500 g/l (2010)

2044 bevat max. 490 g/l VOC.

 

GISCODE:  Ö 60+

 

 

Zie het nieuws als RSS Nieuws Biofa

Index van oorsprong

Index van oorsprong

  De index van oorsprong voor natuurverven is
 
Zie berichten
 
Close